E-mail:
manzelstvi@centrum.cz
A N K E T Y

ANO<  Hlasujte  >NE

 

Pastorace na webu

 

| Začněte zde | Úvod| Texty| Diskuzní fórum| Literatura| Otázky & Odpovědi| Příběhy| Odkazy|

Odkazy na stránky s příbuznou tématikou

www.cirkevnirozvod.com Stránky advokáta církevního soudu se základními informacemi o problematice manželství.
Důvody neplatnosti manželství Článek z Katolického týdeníku 03/2005
Proč nesmím přistupovat ke svátostem? Článek z časopisu AMEN 5 (2000)
Zrušení manželství in favorem fidei Katedra církevního a civilního práva, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Život rozvedených v církvi Článek P.Ing.Aleše Opatrného na www.pastorace.cz
Rozvedení manželé v katolické církvi Článek z týdeníku "Naše rodina"
Boží věrnost a zatvrzelost srdce
Slibuji ti lásku, úctu a věrnost
Články z Katolického týdeníku věnované otázce manželství.
Centrum pro rodinu WWW stránky Centra pro rodinu při pražském arcibiskupství.
Manželství ve světle současné pastorální teologie Článek z webu teologické fakulty Jihočeské univerzity
Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych Stránky polské provincie jezuitů věnované problematice nestvátostných manželství.
spcp.prf.cuni.cz/12/groch.htm Grocholewski, Z.: O omylu ohledně jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné důstojnosti manželství
http://spcp.prf.cuni.cz/15-20/16-hrdin.htm Hrdina,I., A.: Manželství v současném českém i kanonickém právu
http://spcp.prf.cuni.cz/13/palman.htm Palla,J.: Manželský souhlas v současném kanonickém právu
http://spcp.prf.cuni.cz/15-20/18-svob.htm Svoboda, J.: Moc řádná - zástupná ve vztahu k nerozlučitelnosti manželství
LETTER TO THE BISHOPS List kongregace pro nauku a víru biskupům katolické církve, týkající se přijímání eucharistie rozvedenými a znovu sezdanými, jazyk: angličtina
NULLITY of MARRIAGE Stránka obsahující práci zabývající se tématikou neplatnosti manželství, jazyk: angličtina
Annulment Poněkud "morbidní" stránky týkající se procesu anulace manželství, jazyk: angličtina
Annulments Popis procesu anulace manželství. jazyk: angličtina
Early Church Srovnání rozvodu s pohledu ranné církve a východní ortodoxie, jazyk: angličtina
Divorce & Annulment Stránky zabývající se otázkou rozvodu, anulací sňatku a pastorační péčí o rozvedené a znovu sesdané + další odkazy a články k tématu, jazyk: angličtina
Church Fathers Zajímavá stránka informující o pohledu církevních otců na problém rozvodu a nerozlučitelnosti manželství, jazyk: angličtina
Divorce and Remarriage Různé postřehy a další odkazy k tématu rozvodu a nových sňatků: jazyk: angličtina
Remarriage in the Church Zajímavá a poměrně rozsáhlá práce na téma znovu sesdaní v Církvi - pastorační řešení, jazyk: angličtina
ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE Rozvody a nesvátostnéh svazky v církvi, jazyk: polština
Duszpasterstwa cudzołożników? Spíše negativní pohled na pastoraci nesvátostných manželství, jazyk: polština
Związki niesakramentalne Další ze stránek zabývajících se problematikou nesvátostných manželství, jazyk: polština
Marriage, Divorce and Remarriage Teologická fakulta v Leuvenu, pozvánka na konferenci na téma: manželství, rozvod, nové sňatky, jazyk: angličtina
Duszpasterstwo osób... Pastorace nesvátostných manželství v Lublinu, jazyk : polština
Spotkań Małżeńskich Skupina pořádající manželské setkání v PR, včetně nesvátostných manželství jazyk: polština

Další zajimavé stránky

Dokumenty - různé Dokument II.vatikánského koncilu, papežské encykliky a buly, a další zajimavé dokumenty (např. Toleranční patent Josefa II.)
Katolické dokumenty Elektronická podoba některých tištěných dokumentů.
XV. Plenární zasedání papežské rady pro rodinu Inspirovalo se článkem č. 77 dokumentu Familiaris Consortio, ve kterém jsou uvedeny různé druhy těžkostí a strádání, které zasahují rodiny.
administrace
Powered by RiC 2004