E-mail:
manzelstvi@centrum.cz
A N K E T Y

ANO<  Hlasujte  >NE

 

Pastorace na webu

 

| Začněte zde | Úvod| Texty| Diskuzní fórum| Literatura| Otázky & Odpovědi| Příběhy| Odkazy|

Literatura

Na této stránce jsme pro Vás připravili seznam dokumentů, knih, časopisů a audio kazet, ve kterých je zmíněna otázka nesvátostných manželství.

Pokud jde v některých publikacích jen o určité stránky, upozorňujeme přímo na ně. Pro snadnější vyhledávání v knihovnách prezentujeme i obal publikace (máme-li ho k dispozici).

V případě, že se setkáte s knihou, článkem a pod., která se vztahuje k otázkám nesvátostných manželství a není v našem seznamu uvedena, prosíme informujte nás o tom, abychom mohli seznam průběžně doplňovat. (e-mail naleznete v záhlaví stránek). Děkujeme.

Církevní dokumenty
ALLMEN, J. Biblický slovník
2. vydání, Brno: Kalich, 1991.
Zejména str. 137 - 141.
DENZLER, G. Zakázaná slast
3. vydání, Brno: CDK, 1999.
Zejména str: 85 - 94.
DOLISTA, J. Naděje vložená do manželství
1. vydání, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994.
Zejména str: 144 - 151, 158 - 163, 166-170.
HÄRING,B. Bez východiska
Praha: Síť, 2001
HRDINA, A. Kanonické právo
Praha: Eurolex Bohemia s.r.o., 2002.
Zejména str. 304-307.
KASPER, W. Teologie křesťanského manželství
1. vydání, Brno: CDK, 1997.
Zejména str. 30,31, 40-60.
KAŠNÝ, J. Manželství očima kanonického práva
Teologické Texty 2001, č.5.
LIMBECK L. Malý stuttgartský komentář - Evangelium sv.Matouše
1.vydání, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
Zejména str. 184-190.
MARIN JACQUES Milovat znamená odpouštět, pozvání k manželství pevnému, mystickému a realistickému
1. vydání, Brno, Cesta,1996, s.165-170.
Nový biblický slovník
1. vydání, Praha: Návrat domů, 1996.
Zejména str.582.
OPATRNÝ, A. Život rozvedených v církvi
Teologické Texty, 1994, č.5.
OPATRNÝ A. Jak žít v církvi po rozvodu 1,2
(audio kazety )
Karmelitánské nakladatelství 1994.
PESCHKE,Karl-Heinz. Křesťanská etika
2.vydání, Praha: Zvon,2004.
str.418-439
RAHNER, K. Základy křesťanské víry
1. české vydání, Svitavy: Trinitas, 2002.
Zejména: str. 510 - 518
RATZINGER, J. K teologii manželství
Teologické Texty č. 5/1990.
RATZINGER, J. Hledět na probodeného
1. vydání, Brno, CDK, 1996
Zejména str. 71 - 74.
ROTTER, H. Sexualita a křesťanská morálka
1. vydání, Praha: Vyšehrad, 2003.
Zejména str. 67 - 84.
ROTTER, H. Osoba a etika
1. vydání, Brno: CDK, 1997.
Zejména str. 100-103.
RŮTOVÁ JANA Současná pastorace rozvedených v českých a moravských diecézích
Studijní texty KTF UK a Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském
sv.3, Praha 2004.
SKOBLÍK, J. Přehled Křesťanské etiky
1. vydání, Praha: Karolinum, 1997.
Zejména str. 211.
SEEWALD, P. Joseph kardinál Ratzinger - rozhovory
1.vydání. Praha: Portál, 1997.
Zejména str. 143 - 145.
TRETERA, J.R Církevní právo
1. vydání, Praha: Jan Krigl nakladatelství, 1993.
Zejména str. 189-192.
  Výklady ke Starému zákonu I
1.vydání, Evangelické nakladatelství, 1991.
Zejména str. 34, 556 -559.
administrace
Powered by RiC 2004