Stránky pro všechny, kteří se zajímají o problematiku nesvátostných manželství, zejména civilně uzavřeného svazku dvou pokřtěných katolíků, z nichž minimálně jeden již v minulosti uzavřel církevní sňatek v souladu s příslušnými ustanoveními církevního práva.

Cílem stránek je nabídnout pomocnou ruku nejen těm, kterých se tento problém osobně dotýká, ale i pro ty, kteří se s ním setkávájí v životě.

 V S T U P T E
VSTUPTE
Najdete zde odborné texty a odkazy na příslušnou literaturu a základní církevní dokumenty. O své situaci, ale i o všem, co se nesvátostných manželství týká, můžete hovořit/psát v diskuzním foru.

V neposlední řadě zde také naleznete odkazy do internetu na webové stránky s příbuznou tématikou

Reklama v záhlaví je podmínkou pro umístění stránek na serveru provozovatele webhostingu.
Autoři stránek nemohou žádným způsobem ovlivnit její obsah.