Přihlášený uživatel:  
 

Seznam diskuzních for

>Všeobecný pokec

Podmínkou k účasti na diskuzi je registrace. Vyžaduje se pouze přihlašovací jméno a heslo. Při příští návštěvě už stačí se jen přihlásit.

 Všeobecný pokec 

Novější příspěvky      1 / 297      Starší příspěvky
ERGO112017-12-25 00:24:50
Sláva na výsostech Bohu.

Pokojné a požehnané Vánoce 2017.

ERGO112017-12-25 00:23:59
Sláva na výsostech Bohu.

Pokojné a požehnané Vánoce 2018.

ERGO112017-03-07 20:40:26
Požehnané postní období 2017 všem.

Blíží se 4. výročí instalace Jorge Maria Bergoglia na Stolec svatého Petra (13.3.13). Je skutečně JMB oním přislíbeným Petrem posledních časů?

Po ovoci poznáme.

SLAVOMíR2016-08-05 16:24:55
Manželství v tradiční podobě je přežitek. Jeho ochrana měla význam v biblických dobách, kdy opuštěná žena fakticky živořila na pokraji přežití, později v dobách patriárchálně vedených zemědělských usedlostí. S rozvojem průmyslu, techniky a zemědělství, taky nezávislosti ženy na svém mužském živiteli klesá zájem též ze strany manželek a to vede ke krizi této instituce. Tuto situaci si pomalu ale jistě uvědomuje též Vatikán, proto klesá jeho rigoróznost. Manželství má své klady a nesporné výhody, ale pouze tehdy když funguje. Pošetilé snahy chránit nefungující manželství jsou totéž co oživovací pokusy na mrtvole ve stádiu hniloby.
ERGO112016-07-08 17:03:45
http://brno.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/files/dokumenty/poplatky_2013.pdf
ERGO112016-07-08 17:03:06
Co nechápeš nyní, pochopíš (snad) později.
VLADIMíR2016-07-07 17:39:10
Kecáš Ergo a planě žvaníš. Skutečně tady jenom otravuješ. Svědomí druhých se dovolávají ti, kteří sami žádné svědomí nemají. Typické pro duševně nemocné hysterické ženské. Starej se napřed o svoje svědomí a přestaň tady otravovat. A co se týče toho Tvého manžela, vůbec se mu nedivím, že Ti utek. S takovou babou bylo fakt to Tvoje manželství neplatné od samého začátku. Svěřila jsi manželovi před svatbou, že jsi duševně nemocná hysterka? Asi sotva, začala jsi nepochybně hysterčit až po svatbě. Ale to jsi nesplnila podstatnou podmínku pro to, aby Tvoje manželství vůbec církevně právoplatně vzniklo. Zatajila jsi závažnou skutečnost, zatajila jsi svoji nemoc. Tvé bývalé manželství zneplatnili naprosto regulerně. Manželství vzniklé na podkladě zatajení závažné skutečnosti dle církevně kanonického práva opravdu nikdy nevzniklo a to je právě Tvůj případ. Kdyby totiž Tvůj bývalý manžel věděl o Tvé duševní nemoci, manželství by neuzavřel, takže zpytuj své svědomí. Podvádět, lhát, uvádět lidi v omyl nebo jejich omylu využívat se nemá, pamatuje na to taky světské právo, kde by Ti mohl hrozit navíc i kriminál, tak buď ráda, že to řešil "jen" církevní soud a ne světský, u světského soudu by jsi dopadla podstatně hůř, kdyby jsi se dopustila podvodu se závažnými následky. A soustavné poškozování kvality života vytrvalým otravováním bývalého manželovi nepochybně takovým závažným následkem Tvého podvodu je.

Navíc to, čeho se dopouštíš zakládá na skutkovou podstatu činu nazvaný stalking (pronásledování).

Takže zpytuj raději své svědomí, porušuješ zákony církevní i světské a pitváš se ve svědomí druhých lidí. Jak bláhové... :)

A především, vyhledej odborníka a běž se léčit. Jistě s tím lze mnoho dělat, ale musíš chtít především Ty sama. Nikdo Tě proti Tvojí vůli nevyléčí.

ERGO112016-07-06 16:28:51
Ale je vše při starém, Vladimíre. Přečti si příspěvek od Honzy (2014-03-24 21:13:42). V dnešní den (svátek Jana Husa) je Honzův příspěvek obzvlášť aktuální. Máš -li dostatek, jak říkají rómští spoluobčané "love", klidně ti bude za přispění jednoho brněnského kadeřníka zneplatněno manželství od samého počátku. Jinými slovy: budeš rozveden. Ale co na to tvoje svědomí? Stejně tak nějaké Bergogliovi zlehčující relativismy či populismy na PRAVDIVOSTI tvého svědomí nic nezmění.
VLADIMíR2016-06-29 21:03:27
Ale kdepak Ergo, kdepak. Není všechno při starém. Církev napravuje svoje chyby.

Tak například tady, tento úryvek ze Závěrečné zprávy biskupské synody pro Svatého otce Františka: "Nerozlučitelnost manželství (srov. Mk 10,2-9) se nesmí chápat především jako břemeno vkládané na lidi, ale spíše jako dar dávaný lidem spojeným v manželství." (odstavec č. 40)

Církev začíná řešit situace, kdy manželství už darem není a stalo se neúnosným břemenem, například manželství s nějakou hysterickou ženskou typu Ergo a podobně, pro úplnost dodávám, že některé hysterky mají kule a nosí gatě, abych byl objektivní, milá Ergo:)

Nerozlučitelnost manželství se nesmí chápat jako břemeno vkládané na lidi. Z dobrého manželství by utíkal jen blázen, ale takových v naší církvi mnoho není. Proč Ti vlastně utekl chlap Ergo? Ne, nemusíš odpovídat, odpověz si sama sobě a pokud si poctivě odpovíš, snad najdeš způsob, jak začít znovu, ale bude to chtít patrně pomoc erudovaného odborníka, nicméně je třeba začít. Život Ti utíká a nepočká.

S povděkem papeži Františkovi, že církev pod jeho vedením začíná už něco dělat pro to, aby byla snesitelná a snad se jednou farníci vyštvaní některými rigorózními faráři do naší církve časem vrátí.

ERGO112016-06-09 17:54:30
Po synodě vše při starém. Snad Její Neposkvrněné Srdce zvítězí již brzy.

Novější příspěvky      1 / 297      Starší příspěvky